Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zwroty i reklamacje

Składanie reklamacji

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz zwrotu/reklamacji
Wypełnij formularz zwrotu/reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:
Anodo Sp. z o.o.
Przemysłowa 8

08-500 Ryki

Uwaga! Możesz też skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, wówczas sami odbierzemy reklamowany produkt od ciebie.

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie i wyślij go na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

Anodo Sp. z o.o.
Przemysłowa 8

08-500 Ryki

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

 

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta, Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach następuje od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy sprzedaży konsumenckiej zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b. w której cena Towaru lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb;
  d. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  h. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 5. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajduje się na stronie Sklepu. Skorzystanie z ww. formularza nie jest obowiązkowe.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie jednoznacznego oświadczenia należy przesłać:
  a. pisemnie na adres Sprzedawcy:
  Anodo sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 8
  08-500 Ryki
  z dopiskiem „ODSTĄPIENIE” (zalecane); lub
  b. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: info@lulando.eu;
  c. w panelu Klienta na koncie Klienta w sekcji „Zwroty Towarów”.
 2. Aby zachować 14-dniowy (czternastodniowy) termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu płatności za Towar. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w tym kosztów zwrotu towaru.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy poprzez odesłanie go na adres magazynu Sprzedawcy:
  Anodo sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 8
  08-500 Ryki
  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem tego terminu.
 7. Zwracany przez Konsumenta Towar powinien być opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Zwracany Towar powinien być kompletny i nieuszkodzony.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Reklamacja z tytułu gwarancji:

Reklamację towaru zakupionego w naszym sklepie z tytułu gwarancji można zgłosić:
a. bezpośrednio w autoryzowanym punkcie serwisowym danego producenta (adresy punktów serwisowych dostępne są w karcie gwarancyjnej, w dołączonej instrukcji produktu lub na stronach internetowych producentów). Wadliwy sprzęt należy dostarczyć do autoryzowanego serwisu wraz z kartą gwarancyjną oraz kopią dowodu zakupu;
b. za pośrednictwem naszego SklepuReklamacja z tytułu rękojmi:

Reklamację towaru z tytułu rękojmi można zgłosić w ciągu 24 miesięcy od dnia jego wydania, gdy stwierdzono, że jest on uszkodzony, niekompletny, wadliwy lub niezgodny z opisem. Produkt należy przekazać do Sprzedającego wysyłając na adres podany na dowodzie zakupu.

Zasady dokonywania reklamacji:

Reklamacje w sklepie www.lulando.pl można zgłaszać za pośrednictwem skrzynki mailowej: sklep@anodo.eu. Po otrzymaniu numeru zgłoszenia reklamacyjnego wadliwy towar należy wysłać bezpośrednio na adres naszej firmy:

Anodo sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
08-500 Ryki

Wraz z odsyłanym reklamowanym towarem do Sklepu należy dostarczyć:
a. wyposażenie dostarczone pierwotnie wraz z zakupionym Towarem (jego brak może uniemożliwiać rozpatrzenie reklamacji lub naprawę Sprzętu, bądź spowodować jego uszkodzenia/zniszczenie w transporcie, za co odpowiedzialność ponosi Kupujący),
b. kopię dowodu zakupu towaru;
c. kartę gwarancyjną (w przypadku reklamacji z tytułu gwarancji),
d. dokładny opis reklamacji
e. oczekiwany sposób rozwiązania
f. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)

Produkty wysyłane do naszego Sklepu należy odesłać w opakowaniu gwarantującym jego bezpieczny transport. Anodo sp. z o.o. nie pokrywa kosztów odesłania towaru przez Klienta oraz nie bierze odpowiedzialności za usterki powstałe w czasie transportu z winy niewłaściwego zabezpieczenia towaru. Po otrzymaniu reklamowanego towaru nasz Sklep przystąpi do procedury weryfikacji zgłoszenia. Wszystkie reklamacje realizujemy w terminie do 14 dni od dnia odebrania reklamowanego towaru. W sytuacjach wymagających wydłużenia procesu reklamacji zostaną
Państwo poinformowani przed upływem 14 dni od momentu dostarczenia do nas reklamowanego towaru. Poprzez realizację reklamacji rozumie się odesłanie reklamowanego towaru do autoryzowanego serwisu producenta.

Zgłoszenie uszkodzenia/braku podczas dostawy:

Każdorazowo przed odebraniem przesyłki od kuriera należy dokładnie sprawdzić opakowanie, w szczególności należy zwrócić uwagę na ewentualne zewnętrzne ślady uszkodzenia przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków zawartości przesyłki należy spisać protokół szkody kurierskiej (kurier powinien posiadać odpowiedni wzór protokołu). Najlepiej dokonać tego w momencie odbierania przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zawartości przesyłki po odjechaniu kuriera, należy skontaktować się z firmą kurierską (telefon znajduje się na liście przewozowym) i zażądać ponownego przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu szkody. Protokół powinien zawierać następujące informacje: stan opakowania (z zaznaczeniem informacji o nawet najmniejszych wgnieceniach), opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, nazwisko osoby przyjmującej przesyłkę, nazwiska osób sporządzających protokół, dokładne określenie oznakowania opakowania, np. obecność naklejek lub napisów “ostrożnie”, “kruche” itp. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu prosimy przesłać na adres: sklep@anodo.eu informację o zaistniałej sytuacji:

 1. numer dowodu zakupu,
  b. skan protokołu szkody,
  c. dokumentację zdjęciową uszkodzonego towaru wraz z wyglądem opakowania zewnętrznego (karton z każdej strony),
  d. dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl